• ABBTrygve Harvei, Teknologiansvarlig Digital

Nye tjenester og nye måter å jobbe på

At man vender hjem, er et tegn på at man trives. For Trygve handler denne trivselen først og fremst om den unike kombinasjonen av innsikt og kompetanse man får i ABB.

Trygve er inne i sin andre periode i ABB, og har i denne omgangen vært her i 14 år. Etter noen år i avdelingen for anvendt forskning jobber han nå med å utvikle digitale tjenester.

 – Jeg jobber med digitalisering av industrielle prosesser, hvilket vil si at vi kobler IT-systemer sammen med operasjonelle systemer (OT). For å få til det, er det viktig med kjennskap til teknologien, men også til hvordan industrien faktisk fungerer, ned i den minste detalj. Det er denne unike kombinasjonen av kunnskap som gjør det så spennende å jobbe her i ABB. Vi har lang erfaring fra industrien, og nå har vi også kompetanse innen digitalisering. For en med bakgrunn i informatikk er dette et spennende sted å jobbe.

En bransje som har kommet langt i å digitalisere operasjonelle systemer, er olje- og gassbransjen, der ABB er tungt inne.

 – Vi har nå utviklet en skybasert, virtuell multifasemåler sammen med et selskap som heter Arundo Analytics. Sagt på en annen måte, har vi skapt en digital tvilling av en funksjon som skjer ute på feltet og kan dermed styre det som skjer fra et fjernstyrt kontrollsenter ved hjelp av en digital modell.

ABB er med andre ord inne i en transformasjon fra å være leverandør av prosjekter og utstyr til tradisjonelle industriforetak til å bli en tjenesteleverandør og digital aktør?

 – Det er på mange måter sant; samtidig beholder vi røttene våre. Vi har fortsatt store utbyggingsprosjekter med stor grad av utstyrsleveranser og infrastruktur. Så bruker vi all den kunnskapen vi har innen utbygging og hvordan prosesser henger sammen, til å utvikle skyløsninger og digitale systemer. Uten denne industrikompetansen hadde det ikke blitt gode IT-systemer, noe som har vært en hemsko for digitalisering i lang tid.

Nye måter å jobbe på
Ikke bare holder ABB på å endre det de leverer, men også måten de jobber på, endrer seg.

– Vi samarbeider med StartupLab på Blindern og tar del i innovasjonskulturen som kommer derfra. En konkret endring er at vi også har langt kortere prosjekter nå, der vi tester ut og prøver nye løsninger sammen med kunder. Når løsningene vi utvikler fungerer bra, ruller vi dem ut i stor skala. Fungerer de ikke, så justerer vi og prøver igjen. Og igjen.

Gjennomsnittslengden på et prosjekt har med andre ord falt dramatisk de siste årene.

 – Før hadde vi nesten bare prosjekter som varte i flere år. Nå, for digitale prosjekter, lager vi et «proof of concept» på en måned eller to. Det er en veldig spennende måte å jobbe på, også fordi vi jobber svært tett med kundene på denne type utviklingsprosjekter.

Respekt, ansvarlighet og besluttsomhet.
På spørsmål om hvilke tre ord Trygve bruker for å beskrive ABB, trekker han frem respekt, ansvarlighet og besluttsomhet.

– Jeg velger å si respekt, fordi vi har en kultur for transparens her, vi respekterer hverandre og er åpne med hverandre. Ansvarlighet velger jeg fordi vi gjennomfører vanskelig og viktige prosjekter, og det ansvaret er vi bevisst. Til sist vil jeg si besluttsomhet. Finner vi ikke en løsning på et problem, så lager vi den.

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

Kontakt med ABB

www.abb.no