• AteaBjørn Haraldseth, leder Atea Mobil

Løsninger som betyr noe. For mange.

Bjørn har et godt råd til arbeidssøkende studenter: Tenk vel så mye på hvem du vil jobbe med som hva du vil jobbe med.

– Jeg mener det er vesentlig at studenter søker seg til virksomheter de tror de kan trives i, uten å legge for mye vekt på hva den første jobben går ut på. Så lenge man gjør en god jobb, vil man få nye muligheter raskt. I hvert fall her i Atea.

Bjørn er selv relativt fersk i Atea, han har faktisk kun vært i jobben sin som leder for mobilavdelingen i noen få uker. Han har dog rukket å danne seg et inntrykk av virksomheten – som han tross alt kjente fra utsiden.

– Det som slår meg er at det er svært mange dyktige mennesker her som har laget veldig mange gode løsninger, såpass mange at det er umulig for å ha oversikten etter så kort tid. Det er jo et godt utgangspunkt.

Brukerstyrt innovasjon

Uavhengig av hvilke løsninger Atea lager, har de fleste det til felles at de er utviklet på brukerens og ikke bare teknologiens premisser.

– De løsningene vi utvikler i Atea, det være seg om de retter seg mot helsesektoren, skolesektoren eller smarte bygg for den saks skyld, er alle utviklet i tett samarbeid med kundene og dermed også brukerne av systemet. Tidligere har jeg sett for mange systemer bli utviklet på basis av hva teknologien kan gjøre, men dersom det ikke er tilpasset hva brukerne trenger, er det ofte bortkastet.

Av den årsak har Atea ikke bare teknologer blant sine medarbeidere, men også alt fra pedagoger til sykepleiere og fysioterapeuter.

– Når vi utvikler systemer og løsninger for helsesektoren, er det svært verdifullt å ha sykepleiere med på laget. Når vi skaper løsninger for fremtidens velferd må vi forstå både det menneskelige ved bransjen, det helsefaglige og kjenne til de teknologiske mulighetene.

Det er ikke teknologien som er innovativ
Bjørn mener den fremste innovasjonen som skjer i markedet ikke er gjennom teknologien, men gjennom de løsningene som skapes på basis av teknologien.

– Foruten for de spesielt interesserte som er opptatt av narrowband og 5G, så er mobilteknologi i seg selv ganske uinteressant – i hvert fall for brukerne. Teknologien bak et nettbrett er ikke innovativt, men når vi setter oss ned med skoler og kommuner og ser på hvordan vi kan tilpasse læringsformen og didaktikken for å skape en ny digital skolehverdag, ja da skjer verdiskapende innovasjon. Det er måten vi bruker teknologien på som er avgjørende, ikke teknologien i seg selv.

Å kunne bidra til noe positivt
At Atea bidrar med innovative løsninger i bransjer som betyr noe for samfunnet, er noe Bjørn verdsetter.

– Atea er distribusjonspartner for AV1-roboten til No Isolation som gjør det mulig for mange langtidssyke barn å holde kontakt med klassen. Det er et eksempel på noe jeg er veldig stolt over å være en del av. At våre løsninger bidrar til at gamle kan bo hjemme lengre er også fantastisk å kunne være med på.

Studenter har en rekke muligheter til å være med på å bidra sammen med Atea, både under og etter studiene.

– Til Atea Mobil skal vi ansette 70 nye personer, blant annet i skjæringspunktet mellom analyse og kommersialisering av tjenester. Atea har også nylig etablert et ambassadørprogram der utvalgte studenter får anledning til å være summer interns hos oss. Med rundt 50 ansettelser av nyutdannede hvert år i hele Atea, er muligheter mange.

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

 

 

Kontakt med Atea

https://www.atea.no/om-atea/