• BouvetSven Pihl - leder Forretningsutvikling, Dagrun Haugland - Data Scientist, Sara Gjønvik - Data Scientist

Forandring, fornyelse og fine folk

Det er jammen meg ikke enkelt å avgjøre hva Sara og Dagrun er mest jublende positive til etter noen snaue måneder i Bouvet – faget eller folkene.

De har begge vært i Bouvet i noen knappe måneder, og jobber for tiden på et prosjekt for Avinor, der målet er å bruke data science for å predikere hvor mange passasjerer som vil passere gjennom sikkerhetskontrollen i månedene som kommer.

  – Vi bygger et system for alle flyplasser i Norge, foruten Gardermoen som har et eget system, forteller Sara. Så det er ikke rent lite omfattende.

  – Systemet bruker historiske data, hvor mange fly som går i gitte tidsrom, hvor mange seter disse flyene har, kommende helligdager og inneklemte dager, legger Dagrun til. Det gir oss en modell som gjør det langt enklere å styre bemanningen for sikkerhetsvakter.

Flunkende nytt
Bouvets satsing på data science er relativt ny, men det er på ingen måte dermed sagt at den ikke er betydelig.

Vi er i dag 25-30 konsulenter innen dette fagfeltet, og det som skiller oss fra en hel del andre konsulenthus, er at vi gjør all utviklingen her i Norge, i tett samarbeid med norske bedrifter og offentlige virksomheter, forteller Sven. Vi lener oss ikke på eksperter fra utlandet.

Det var nettopp nysatsingen som var en stor årsak til at Sara og Dagrun ønsket å begynne i Bouvet.

   – Å få lov til å være med på en satsing fra starten av, er spennende, forteller Sara. Det gjør det vesentlig mer interessant å jobbe med, synes nå jeg i alle fall.

– Det gir også større mulighet til å være med på å forme satsingen vår, legger Dagrun til.

Fornyelse
I Bouvet er man opptatt av stadig fornyelse og forandring – både gjennom prosjektene og kompetansen til de ansatte.

  – Vi har en gitt sum vi kan bruke på faglitteratur, sier Sara, i tillegg til at vi oppfordres til å melde oss på kurs som er faglig relevante, ikke bare i dag, men også emner vi ser kan bli relevante i fremtiden.

  – I tillegg har vi samlinger for hele regionen tre ganger i året, og det er ukentlige kveldsmøter der kolleger forteller om prosjekter, supplerer Dagrun. Det er svært nyttig, for å få innblikk i fagområder man ikke kan selv, og sånn sett høste av andres erfaring som man kan bruke i egne prosjekter. Men det aller viktigste er jo å lære gjennom gode prosjekter, der man virkelig får lov til å dypdykke ned i stoffet.

Fine folk
Foruten en spennende faglig satsing er Sara og Dagrun svært opptatt av de fine folkene i Bouvet. De som har hatt gleden av å treffe sjefen Sverre Hurum, kan bekrefte at han fremstår som en genuint hyggelig fyr, og mye kan tyde på at han evner å samle like fine folk rundt seg.

  – Vår avdelingsleder Mark er veldig opptatt av at vi skal trives på jobben, og gjør mye for at vi skal føle oss som en del av et fellesskap, til tross for at vi sitter mye ute hos kunden, forteller Dagrun.

  – Han kommer blant annet på besøk ute på prosjektene, legger Sara til. Han bryr seg virkelig om hvordan vi har det. Men viktigst av alt er at han faktisk kan faget vårt, han er ikke bare en administrativ leder. Han bruker fritiden sin til å pusle med teknologien vi bruker, for å bedre kunne forstå de utfordringene vi møter i prosjektet. En dyktig sjef med teknisk kompetanse er ganske uvanlig.

  – Han er en av de sjeldne fuglene som har studert både ingeniørfag og psykologi, en uvant kombinasjon som slår godt ut for oss, avslutter Sven.

 

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

Kontakt med Bouvet

www.bouvet.no