• CapgeminiIvar Aune, Leder for Capgemini i Oslo

Nøkkelen til innovasjon er å våge å prøve

Det er gode doser vågemot som får Capgemini til å utvikle nye løsninger, enten det er for de digitale prøverommene til Moods of Norway eller Watson-løsningen til Ahus.

– Vi gir rom til de som tør å legge seg litt frempå og ta oppgaver som faller litt utenfor de ordinære rollene. Det bringer oss videre, noe som er nødvendig i en tid der vi ofte jobber på prosjekter som er helt nye for både kundene våre og oss selv. Det er dermed godt vi har en verdi som vågemot.

Ved utviklingen av nye digitale prøverom for Moods of Norway var det absolutt behov for nytenkning.

– Kunden hadde et konkret behov og vi hadde teknologien. Noen av våre yngre, ivrige konsulenter fikk bryne seg på å finne en løsning. De utfordret normene for hva en IT-konsulent tradisjonelt gjør og kom frem til en innovativ løsning.

Fra automatisering til intelligens
Capgemini har også vært med fra dag én på utviklingen av den nye mobilbetalingsløsningen til NorgesGruppen og Coop og er også tungt involvert i Watson-løsningen til Ahus.

– Watson-løsningen brukes først og fremst til bearbeiding av medisinske journaler der vi gjennom kunstig intelligens håndterer enorme datamengder. Dette er en oppgave som ville ta svært lang tid hvis den skulle gjøres manuelt av mennesker. Én ting er at jobben gjøres raskere, men maskinen ser også mønstre vi tidligere ikke klarte å se.

Overgangen fra å fokusere på automatisering til intelligens er det store skiftet Ivar og Capgemini ser som avgjørende fremover.

– Robotiseringen har pågått lenge men har nær sagt utelukkende vært brukt i prosessforbedring og automatisering av manuelle oppgaver. Intelligente løsninger vil overta og med tredje generasjons verktøy vil vi se helt nye muligheter. Vi står foran artige tider for IT-bransjen, ingen tvil om det.

Brukeropplevelser i sentrum
Capgemini jobber på tvers av nær sagt alle bransjer i dette landet og Ivar mener den økte innovasjonstakten springer ut fra kravet om brukerorientering.

– Uavhengig av om man er i offentlig sektor, driver et sykehus eller jobber innen bank- og finans, så ser vi at brukerorientering er en viktig driver for alle endringer som skjer. Alle er opptatt av å skape gode brukeropplevelser og der kan teknologi spille en viktig rolle.

Nye løsninger krever nye mennesker
I lys av et økt behov for nytenkning har Capgemini også tenkt nytt når det gjelder rekruttering, især med tanke på hva slags kompetanse de leter etter.

– Hovedtyngden er ennå ingeniører og økonomer, ingen tvil om det, men vi ser i økende grad på alt fra matematikere til data scientists og bransjeeksperter fra helse eller varehandel. Spekteret er mye videre nå enn det har vært. Felles for alle er dog ønsket om å være nysgjerrig, kompetent og at man har dette berømmelige vågemotet.

Innovasjon og nyskaping er viktig for Capgemini. Samtidig ønsker de ikke utelukkende risikovillige idémakere.

Vi trenger også en hel del av de mer solide, stabile menneskene som evner å realisere ideene med høy kvalitet i gjennomføringen. De blir ofte glemt i innovasjonssammenheng, men er vel så viktige som de som kommer på ideer. Hos oss har vi begge typer.

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs