• Cisco SystemsLars Gundersen, direktør for softwareutvikling

Cisco. Klar, ferdig, lek!

Om det er barnets fantasi Cisco prøver å lokke frem når de ønsker å innovere, er uvisst, men Playtime er nå uansett navnet på et av deres initiativ for å sikre nye ideer og løsninger.

Lars er leder for en avdeling med 100 medarbeidere, og i desember kastet 60 av dem seg over ulike prosjekter de selv ønsket å utforske.

– Et par ganger i året har vi det vi kaller Playtime, der våre medarbeidere kan jobbe med egne ideer og prosjekter i noen uker, ofte med ideer som er på utsiden av det vi vanligvis jobber med. Det eneste kravet vi har, er at de presenterer det de har jobbet med, i etterkant.

Det mangler ikke på konkrete resultater av denne «leken».

– Vår proximityteknologi er ett eksempel. Det handler om at vi bruker ultralyd for å automatisk koble mobiltelefoner opp mot videosystemet vårt, der man kan interagere gjennom en app.

Bredde og dybde
I tillegg til Playtime jobber Cisco med innovasjon gjennom hele året, og har 300 medarbeidere i avdelingen for forskning og utvikling.

– I norsk målestokk er det ganske stort. Vi har et bredt spekter med utrolig flinke spesialister – alt fra softwareutviklere til designere, de som jobber med hardwaredesign og naturligvis de som jobber med salg og markedsføring av produktene – for å nevne noen. Å jobbe kryssfunksjonelt er veldig spennende, og gir rett og slett bedre grunnlag for å utvikle gode produkter og tjenester.

Det er brukeren som står i sentrum for all den utviklingen disse 300 menneskene jobber med.

– Vi samler inn mye brukerinnsikt, og ser i tillegg på i hvilken retning markedet vårt beveger seg. Det vi ønsker å gjøre nå, er å sørge for at teknologien smelter bort, at folk ikke tenker på at den er der. «Speaker track» er et eksempel på en slik teknologi, som automatisk detekterer hvem som snakker. Vi jobber mye med maskinlæring og kunstig intelligens om dagen, og utvikler det vi kaller en «Webex Assistant» som fungerer som et virtuelt teammedlem.

For hvem vil vel ikke ha en funksjon som finner det beste tidspunktet for neste møte, eller som kan hente frem presentasjonen fra sist på 1-2-3?

En utvikling i tråd med megatrender
Cisco utvikler systemer som treffer to megatrender i dagens arbeidsmarked, nemlig behovet for samhandling og ønsket om fleksibilitet.

– Det er ikke lenger sånn at et ensomt geni sitter på et loft og kommer opp med en brilliant idé. Som oftest krever ideutvikling samhandling mellom flere mennesker, på tvers av landegrenser. I en tid da flere og flere ønsker å jobbe fleksibelt med tanke på hvor og når de jobber, er det også viktig å kunne samhandle via skybaserte tjenester, gjerne via mobilen. Med vår Webex-løsning gjør vi det mulig for andre å innovere, og det er veldig gøy å tenke på. De aller fleste av de store, mest innovative virksomhetene i verden bruker vår teknologi, og det er jo lov å være stolt over hva vi, indirekte, har bidratt til.

Det er lov å feile
Et viktig premiss for Cisco sin utvikling er at det er lov å feile. Så lenge man feiler fort og lærer av det.

– Skal du lykkes med innovasjon, må du tåle å feile, og skape trygghet for at det er helt greit. Vi er flinke til å vise folk tillit her i Cisco, vi stoler på at flinke folk gjør en god jobb. Vi jobber som oftest i autonome, kryssfunksjonelle team som tar ansvar fra idé til lansering. Når flere mennesker med lidenskap for det de utvikler, jobber sammen, blir det som regel veldig gode løsninger ut av det.
Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

Kontakt med Cisco Systems

https://www.cisco.com/c/no_no/index.html