• Innovasjon NorgeAstrid Aarøe - Rekrutteringsansvarlig, Pål Thorvik Næss - Divisjonsdirektør for gründere og oppstartsbedrifter, Yvonne Fosser – Direktør, HR, Kultur og Kompetanse

På lag med de som skal endre verden

Et selskapsnavn som «Innovasjon Norge» forplikter, både med tanke på hvilke prosjekter det jobbes med og også hvordan selskapet selv utfører samfunnsoppdraget. Dagens Innovasjon Norge gjør på ingen måte skam på navnet.

Oljeeventyret har vist med tydelighet at nordmenn er et innovativt folkeferd. De siste 45 årene har vi bygget opp et av verdens beste velferdssamfunn og rikeste land. Men ingenting varer evig. I 2015 var beskjeden fra sentralbanksjefen klar: Vi går fra særstilling til omstilling.

Sammen med norsk industri- og næringsliv har Innovasjon Norge pekt ut seks områder der vi har potensial for å skape ny økonomisk vekst, nye arbeidsplasser og næringer.

–        Vi ser de største mulighetene innen helse og medtech, kreative næringer og reiseliv, bioøkonomi, ren energi, havrommet og smarte samfunn, sier Pål.

En av årsakene til at Norge er sterke på innovasjon, er paradoksalt nok de høye lønningene, mener Pål.

–        Vi har vært nødt til å finne effektive løsninger, da vi ikke har kunnet bruke billig arbeidskraft til å løse alle problemer. Et eksempel er Ably Medical på Sunnmøre som har utviklet sykehussenger med sensorer som bidrar til bedre overvåking og økt mobilisering av pasientene. I en tid der sykehusansatte har mindre og mindre tid per pasient er det midt i blinken. I dette prosjektet har vi også bidratt med nettverket vårt og åpnet for muligheter på canadiske sykehus.

Kapital, kompetanse og nettverk
I tillegg til nettverk, bidrar Innovasjon Norge med støtte til nyskapning gjennom kapital og kompetanse.

–        For de riktige prosjektene kan vi bidra med alt fra et tidlig tilskudd på 100 000 til flere millioner. Vi jobber med finansiering gjennom tilskudd, lån og fond som forvaltes av partnere, sier Pål.

–        Når det gjelder kompetanse bistår vi selskapene gjennom våre egne rådgivere, men også med eksterne mentorer i inn- og utland. Vi har også klynge- og kompetanseprogrammer blant annet i Silicon Valley, New York, London og snart også Shanghai, forteller Yvonne.

Innovasjonskultur
I tillegg til behovet for effektive løsninger, trekker Yvonne frem vårt egalitære samfunn som en årsak til at vi nordmenn er såpass innovative.

–        Vi har en flat lederstruktur i dette landet, der alles stemme er like mye verdt. Det skaper rom for å fremme ideer hvor lederen blir som en fasilitator for gode ideer. Dette er noe vi praktiserer selv også, og hvem som helst har tilgang til vår toppleder Anita Krohn Traaseth, kolleger som kunder, nesten 24/7 dersom man er på digitale plattformer. Det er kort vei til å bestemme seg for om vi går for en idé eller ei. Vi er ikke redde for å prøve ut noe nytt og tester gjerne ut ideer i noen måneder for å se om det fungerer.

Innovasjon Norge driver også med fornyelse og nyskapning i eget hus.

–        Vi har redefinert hele organisasjonsdesignet vårt, og er nå i en fase hvor vi implementerer nye arbeidsprosesser og samtidig utvikler en delekultur på tvers av våre kontorer i 34 land. Vi jobber systematisk med leder- og kompetanseutvikling og legger opp til mer jobbrotasjon hos oss, der medarbeidere kan reise ut og hospitere ved noen av våre mange utenlandskontorer, sier Yvonne. Vi har nå også lansert internships for studenter der man kan være fire måneder ved våre kontorer i San Francisco, Singapore, New York, Seoul, Hamburg eller London. Vi har mye som gjenstår, men vi er godt i gang.

Å ville noe
Størsteparten av gjengen i Innovasjon Norge trives åpenbart med endringen som er igangsatt internt og har et spesielt hjerte for å bistå grundere og selskaper som virkelig vil noe; de som tror de kan endre verden med sine løsninger.

–        For å jobbe hos oss må du like å jobbe med mennesker som tror de skal endre verden. Eller vent, med mennesker som kommer til å endre verden, sier Pål.

–        Du må kunne by på nysgjerrighet og entusiasme for oppdragene vi har og evne til å motivere andre, legger Yvonne til. Alt dette kan kombineres med å være konstruktiv og kritisk når man gir tilbakemeldinger og råd til kunder og kolleger. Og du må være opptatt av noe mer enn bare din egen arbeidsoppgave og faglige fortreffelighet, du må ha ambisjoner på vegne av Norge og du må bry deg om hele selskapet vår og alt vi driver med.

–        Hos Innovasjon Norge er man spesielt opptatt av bærekraft når man ser på nye innovative løsninger.  Vi tror ikke lenger at det er nok å være økonomisk bærekraftig for å bygge et stort selskap, sier Pål.  Du må også kunne vise til gode gevinster for samfunnet samt for miljøet. Vi har tilrettelagt våre finansieringsretningslinjer etter dette og trener hele rådgiverapparatet vårt.

–        Heldigvis erfarer vi at dagens bedriftsbyggere er svært opptatt av dette perspektivet, legger Yvonne til.

 

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs