• Kongsberg GruppenJørn Seglem, SVP Digital Plattform og analyse

Industrien møter digitalisering

Kongsberg Gruppen er en tung industriaktør med en imponerende historie. Med deres digitale satsing ser fremtiden ut til å være vel så spennende.

Kongsberg Gruppens posisjon innen tradisjonell industri er svært solid med leveranser til eksempelvis 40 % av verdens skipsflåte og 20–30 av de største oljeselskapene i verden.

– Vår sterke posisjon innenfor operasjonell teknologi møter nå en digital disrupsjon. Det skaper utrolig mange spennende muligheter.

Kognifai er Kongsberg Gruppens svar på disse mulighetene. Det er en tverrindustriell digital plattform for sivile industrier som er åpen for kunder, leverandører og tredjepartsaktører.

– Det ligger mye symbolikk i navnet. Det kombinerer menneskers kognitive evner med arven til Kongsberg Gruppen og ”artificial intelligence”. Det er nettopp samhandlingen mellom operasjonell teknologi, informasjonsteknologi og menneskers kapasitet som vil sikre vellykket innovasjon fremover.

Kognifai åpner blant annet for muligheten til å samle innsikt fra ulike industrier og bransjer og bruke denne innsikten til innovasjon og operasjonelle forbedringer.

– En stor fordel med å kunne samle inn data på en bedre måte er knyttet til vedlikehold. Vi går nå fra tidsbasert til mer prediktivt og behovsstyrt vedlikehold. Det kan anslagsvis gi en besparelse på 30 % av vedlikeholdskostnadene.

Kongsberg Gruppen har virksomhet i mange ulike bransjer, og Kognifai gir mulighet for læring og innovasjon mellom disse.

– Vi ser at læring fra eksempelvis dieselmotorer kan brukes på andre roterende maskiner, som vindmøller. Mulighetene er enorme, og vi står foran spennende tider. Det er helt åpenbart.

Stort behov for å tenke nytt
Det kanskje største behovet for innovasjon må skapes for å møte de ambisiøse klimamålene som er bestemt gjennom Paris-avtalen.

– Om vi skal nå målene for andel elbiler eller utslippsmålene til industrien er det helt åpenbart at vi ikke bare kan justere det vi allerede gjør. Vi er nødt til å tenke helt nytt. Det er der vi ser at operasjonell teknologi må møte informasjonsteknologi. Prosessforbedring alene vil ikke være nok.

Kognifai åpner nettopp for å tenke nytt gjennom å invitere tredjepartsvirksomheter til å utvikle applikasjoner inne i systemet.

– Kognifai omfatter oss som en tung industriaktør som også investerer betydelig innen det digitale området sammen med andre industriaktører og unge, energiske ”cloud born” virksomheter som utvikler ekte skytjenester bygd på ny teknologi. Sammen skal vi sette retningen fremover.

Kombinerer fordelene

Det er nettopp et slikt samarbeid som er forutsetningen for vellykket innovasjon, mener Jørn.

– Små, agile virksomheter har enorme fordeler når det kommer til å utvikle nye ideer. Samtidig kan vi tilføre muskler og evne til å få en løsning ut i verden. Vi er overbevist om at Kognifai skaper en mulighet til å bygge bro mellom de ulike miljøene. Det er derfor vi har en utrolig interessant reise foran oss.

Teks: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

 

 

 

 

Kontakt med Kongsberg Gruppen

http://www.kongsberg.com/en/kog/careers/
Dele på Facebook Dele på Twitter Dele på Google + Dele på Linked In