• SiemensKnut Herman Lønskog, digital services specialist

Teknologioptimister

Siemens lanser i disse dager sin største digitale satsning noensinne. Den åpne skytjenesten, MindSphere, skal koble industrien til Internett og akselerere utviklingen for industrien i samme takt som vi har opplevd i konsumentmarkedet.

– Det er vanskelig å tenke seg livet uten Spotify, Netflix eller Vipps. Men ikke engang Netflix kunne forutse hvordan de kom til å revolusjonere hele filmbransjen, og nå står industrien overfor den samme digitale revolusjonen som filmbransjen opplevde for noen år siden, sier Knut Herman Lønskog.

Knut er digital endringsekspert i Siemens med ansvar for MindSphere, en plattform som fungerer på tvers av alle industrier og bransjer.

– Vi har lett for å tenke at alt rundt oss er koblet til Internett, men kun 20 prosent av det som vil være koblet til nettet i 2020 er koblet til nettet i dag. Ved også å koble alle ”tingene” i industrien til nettet vil industrien kunne ta et syvmilssteg for å produsere mer effektivt og åpne for helt nye forretningsmuligheter.

Siemens jobber med alt fra bittesmå sensorer til gigantiske turbiner, og alle kunder kan dra stor nytte av MindSphere.

MindSphere kan samle informasjon fra alle slags ”ting” og gjøre dataen tilgjengelig i skytjenesten.

– De fleste industrier jobber allerede i dag med å analysere data for å forbedre prosessene sine, men med MindSphere kan man koble seg til Internett og få tilgang på data også fra helt andre kilder. Ved å koble denne dataen med eksisterende analyseverktøy kan man finne frem til helt andre og smartere måter å jobbe på.

Å vite hva som kommer til å skje
Informasjonen kan først og fremst brukes til å forbedre og optimalisere prosesser og der er det ennå mye å hente.

– Én bruker av MindSphere er en europeisk brusprodusent som har lagt informasjon om maskinene i produksjonslinjene i skyen. Ved bruk av algoritmer kan de forutsi når en motor er på vei til å slutte å fungere og iverksette nødvendig vedlikehold før det er for sent.

Preventivt vedlikehold brukes også av en rekke flyplasser, noe enhver person som har stått og ventet på bagasjen sin kan sette pris på.

– Før hadde mange fast vedlikeholdskontroll uavhengig av om det egentlig var behov for det. Med våre verktøy kan man nå iverksette vedlikehold kun når det er nødvendig, og dermed spare tid og ressurser og fjerne situasjoner der en maskin overraskende går i stykker.

Den typiske Siemensmedarbeider
Knut mener den typiske siemensmedarbeideren ikke finnes og at det er noe av årsaken til at konsernet har vært såpass flinke på innovasjon i mange år.

– Det er ikke mulig å sette mine kolleger i én bås, til det er vi alt for stort mangfold av kompetanse og bransjer. Men det som er felles for alle er en genuin nysgjerrighet og ønske om å finne nye løsninger på eksiterende problemstillinger. Nettopp det er noe av årsaken til at vi skaper såpass mange nye løsninger tror jeg, det at vi ikke alle går i takt og tenker likt.

Hva fremtiden bringer
Siemens har alltid og vil nok etter alt å dømme fortsette å jobbe med innovasjon, men spørsmålet er hva fremtiden bringer.

– Den enkleste måten å gjøre feil på er å prøve å spå om fremtiden, men jeg får nå prøve likevel. Generelt sett er vi teknologioptimister her i Siemens. Vi har vært gjennom store teknologiske omveltninger tidligere, som gjennomgående har vært til det bedre. Vi ser ikke at det vil være noe annerledes nå. Vi kommer til å frigjøre både tid og hjernekapasitet til å jobbe med problemstillinger vi ikke har hatt evne til å tenke på tidligere. Hvilke det er kan jeg ikke si noe om, men jeg gleder meg.

 

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs