• StatkraftCamilla Moe Senior teknologianalytiker

Smarte og rene byer blir Statkrafts tema for sommeren

Det er ikke alle som ser hva populariteten til Spotify og utviklingen i energibransjen har å gjøre med hverandre, men det er blant annet slike sammenhenger Camilla jobber med å avdekke.

– Det har å gjøre med hvordan folk ønsker å betale for energi i fremtiden. I dag er eksempelvis elbiler dyre i innkjøp, men svært billige i drift grunnet lav pris på elektrisitet. Det er på ingen måte utenkelig at vi i nær fremtid kommer til å få ordninger, a la Spotify, der man ikke eier sin egen bil, men bare betaler for bruken. Enkelte slike ordninger finnes jo allerede, dog i liten skala.

Camilla jobber i Statkrafts avdeling for teknologianalyse, der de skal avdekke hvordan fremtidens energimarked ser ut, som inkluderer å antyde hvor stor andel av energimarkedet som vil være fornybar.

– Vi tror andelen blir langt høyere enn de fleste analyseselskapene, men så har mange av de sine røtter i oljebransjen og da. I Norge er vi egentlig ganske bakstreverske når vi fremdeles snakker om oljeutbygging – det er på ingen måte sikkert at det er noen som trenger oljen vår om noen tiår. Alternativene vil nok være både billigere og miljømessig gunstigere.

De mest nærliggende alternativene ligger i sol- og vindenergi.

– Nå nylig annonserte en indisk kullkraftutvikler at de bruker en tomt som var ment for et nytt kullkraftverk til å bygge solcellepanel, fordi det er mer lønnsomt – ikke bare fordi det er mer miljøvennlig. Vi står foran, eller egentlig midt i, en revolusjon innen fornybar energi.

Byer viser vei

I spydspissen for denne utviklingen finner vi ikke nasjoner, men byer. Cities Climate Leadership Group samler 83 storbyer som sammen søker å redusere klimaendringene, fra Lagos til Beijing via Rio de Janeiro, New York og København.

– København er en foregangsby. De har som ambisjon å være klimanøytrale innen 2025. Det er neimen meg ikke lenge til. Der bruker de eksempelvis overproduksjon i vindturbiner for å redusere utslipp innen transportsektoren. Vi er interessert i å vite hvordan Statkraft kan spille en rolle i slike markeder.

Det er nettopp smarte og rene byer som er overordnet tema for Statkrafts sommerprosjekt i år, der åtte studenter fra hele verden blir invitert til å løse konkrete oppgaver knyttet til fornybar energi. Det er Camilla og hennes avdeling som har ansvaret for årets studenter.

– Jeg gleder meg til å se motivasjonen og idealismen hos deltagerne – det er fint med en slik vitamininnsprøytning. Jeg håper og tror vi gjennom sommerprosjektet vil få en følelse av hva som skjer på grasroten i forskjellige byer, og kan dermed få et bedre bilde av hva som skjer med energisektoren fremover. Halvparten av jordens befolkning bor i byer, men står for hele 80 % av utslippene. Det kan jo helt åpenbart ikke fortsette slik. Det er ikke en slik klode jeg ønsker å overlate til barna mine.

Tekst: Hans Petter Stub

Foto: Line Slotnæs

Kontakt med Statkraft

http://www.statkraft.com/