• TineHege Homlong, Direktør Innovasjon

Skal gjøre Norge til verdens beste land å bli gammel i

Hvorfor i alle dager søker TINE samarbeid med gründermiljøer, tenker du kanskje. Vel, det er fordi TINE til enhver tid søker etter mulige fremtidige posisjoner med stort potensiale.

– Det handler om at vi ønsker å bli utfordret, sier innovasjonsdirektøren Hege. Vi må bli bedre til å koble våre produkter og løsninger sammen med ny teknologi fremover. For å få til det må samarbeide bredt på tvers av fagmiljøer – både internt i TINE men også utenfor våre fire vegger.

Hege jobber med å skape nye vekstområder for TINE, og det betyr i mange tilfeller å utfordre det etablerte.

– Ambisjonen vår er å være med på å forme fremtiden, og det krever at vi er uredd og går nye veier – også i form av nye måter å jobbe på. Vi jobber blant annet etter designdrevet eller brukerdrevet innovasjon, der vi kobler trender og forbrukers eller kunders behov med hva som er teknologisk mulig. For å få en dyp innsikt i forbruker og kunde, så eksperimenterer vi og prøver og feiler med ulike løsninger. Så er nøkkelen å lære raskt og tilpasse konseptet deretter.

Og hvor går så markedet – hvilke trender ser dere for tiden?

– Vi ser på trender i inn- og utland og vurderer til enhver tid hva vi mener har potensial for oss. Helsetrenden har jo vært sterk i mange år. Et ønske om en enklere hverdag er også tydelig, dessuten er det flere som søker seg til det autentiske og nære, det tradisjonsrike om du vil. Så er spørsmålet hvordan vi skal svare på disse trendene.

Et svar på eldrebølgen

E+ er et eksempel på hvordan TINE jobber systematisk med innsikt og utvikler nye forretningskonsepter.

– En tid tilbake gjorde vi mange observasjoner og intervjuer av både helsepersonell, pårørende og pasienter på sykehus og sykehjem. Det vi oppdaget var at mange helsearbeidere laget sine egne næringstette drikker som de serverte pasienter som ikke fikk i seg tilstrekkelig med næring. Dette gjaldt spesielt eldre pasienter som var plaget av dysfagi, svelgevansker altså. Ikke visste vi på det tidspunkt at underernæring sannsynligvis koster samfunnet mer enn overvekt.

På samme tid som TINE skisserte opp mulighetsrommet for å utvikle løsninger inviterte Innovest industrien til samarbeid om å utvikle næringstett mat og drikke. Innovest hadde gjennomført en forstudie med Helse Bergen og Haukeland sykehus og nå skulle prosjektet videre til neste fase. Det var kun én industriaktør som takket ja, og det var TINE. Samarbeidet ble formalisert gjennom en Offentlig Forskning og Utviklingskontrakt som ble støttet av Innovasjon Norge.

– Samarbeidet med Bergen kommune/Haukeland Sykehus, Innovasjon Norge og TINE ble nyttig og sammen utviklet vi blant annet den næringstette serien E+ som i dag selges på en rekke sykehus og sykehjem i Norge.

For TINE handler innovasjon blant annet om å forstå målgruppenes behov. Hvorfor handler de som de gjør, prøve å komme dypt inn i deres handlinger.

– Institusjonsmarkedet er komplekst. De som tar innkjøpsavgjørelsen er noen helt andre enn dem som møter pasientene, og det blir vanskelig å få frem pasientenes reelle behov.

Ser til Japan

TINE har i det siste sett nærmere på hva en aldrende befolkning har å si for våre spisevaner, noe som har ført de til blant annet Japan.

– Japan ligger 10-15 år foran oss når det gjelder denne problemstillingen. Her i Norge ser vi at eldre må kunne bo hjemme lengre, og dette vil kreve nye produkter og tjenester. Gode matopplevelser øker livskvaliteten, derfor må vi blant annet sette fokus på måltider som er ernæringsmessig tilpasset og som både smaker og ser godt ut. Sammen med myndigheter og forskere ønsker vi å finne frem til gode løsninger på denne utfordringen. Vår ambisjon er å gjøre Norge til verdens beste land å bli gammel i. Intet mindre.

Den ambisjonen er et bevis på at TINE ikke bare bryr seg om kroner og øre. De ser på sin rolle som viktigere enn som så.

– Vi er jo eid av norske melkeprodusenter, og bonden har et langsiktig perspektiv i sitt eierskap. Jeg synes personlig det er flott at overskuddet vårt går tilbake til den norske bonden. Som de er vi også opptatt av å skape gode matopplevelser, bevare kulturlandskapet og levende bygder.

Tekst: Hans Petter Stub

Foto: Line Slotnæs

Kontakt med Tine

http://www.tine.no/