Om Universum

Dele på:
image

Finn din drømmearbeidsgiver

Universum er ledende innen Employer Branding og hjelper virksomheter med å være attraktive for dagens og morgendagens arbeidstakere, samt hvordan beholde dagens talenter. Vår store kompetanse bygger på verdensomspennende kandidatundersøkelser med mer enn 1 millioner respondenter årlig fra mer enn 50 land. I Norge samler vi inn svar fra 15-20.000 talenter årlig. En av faktorene som stadig blir viktigere ved valg av arbeidsgiver er “innovasjon”.

 

Da Universum spurte et studentpanel om hva innovasjon betyr for dem og hvordan de føler at arbeidsgivere kommuniserer dette, var svarene at arbeidsgivere ofte ikke er konkrete nok når de forteller om mulighetene som finnes. Det hjelper ikke å slenge ‘innovasjon’ til kjerneverdiene og tenke at det var det, hvis man ikke kan vise hvordan man jobber med innovasjon. I dette bilaget har vi derfor samlet 10 virksomheter som har mye å fortelle om “innovasjon” og hva innovasjon betyr for dem.

Kontakt:
Carlo Duraturo
cd@universum.se